El Cementiri jueu de les Corts

El propasat mes de maig, els Amics dels Calls de Catalunya vam tenir l’honor de transitar amb na Dominique Tomasov pel record de la comunitat jueva catalana en la necròpolis més antiga de la ciutat d’aquesta nova etapa comunitària. Recordem que els jueus són expulsats de Catalunya el 1492, tot i que moltes comunitats ja havien desaparegut de casa nostra amb els avalots del 1391.

Visitem les Jornades Europees per la Cultura Jueva a Besalú

A principis de setembre descobríem de la mà de Turisme Besalú i de l’encantadora Lourdes la jueva Besalú, una ruta per la vila medieval i la seva història en el marc de les Jornades Europees per la cultura Jueva.