El Cementiri jueu de les Corts

El propasat mes de maig, els Amics dels Calls de Catalunya vam tenir l’honor de transitar amb na Dominique Tomasov pel record de la comunitat jueva catalana en la necròpolis més antiga de la ciutat d’aquesta nova etapa comunitària. Recordem que els jueus són expulsats de Catalunya el 1492, tot i que moltes comunitats ja havien desaparegut de casa nostra amb els avalots del 1391.